Strategievorming en Businessplannen

Ateron begeleidt u om op basis van de geformuleerde missie en visie te komen tot een strategiebepaling en een beleidsuitvoering.

Wij begeleiden en adviseren in het herstructureren van uw bestaande financieringen.
Daarnaast begeleiden wij u bij het indienen van financieringsaanvragen.