Organisatieonderzoek en Bedrijfsdoorlichting

Het doel van het Organisatieonderzoek is het op een objectieve manier doorlichten van alle facetten binnen een onderneming. Hierbij gaat onze aandacht uit naar de structuur, cultuur, personeel, communicatie, werkprocessen, financiën en wijze van leidinggeven binnen uw onderneming.