Herstructurering en Recovery

Crisissituaties vereisen snel en adequaat optreden. Zo kan door langdurige onvoldoende rentabiliteit de cashflow danig onder druk komen te staan. Leveranciers, financiers of anderen eisen een doortastende aanpak van de problemen en verwachten op korte termijn oplossingen.

Onze aanpak is gebaseerd op een analyse van de problemen en oorzaken, om zodoende snel en adequaat maatregelen te treffen. Wij doen dit altijd in het belang van de onderneming en in samenwerking met verschillende partijen. Onze aanpak is direct, duidelijk en resultaatgericht. Vanzelfsprekend is onze aanpak en communicatie strikt vertrouwelijk.