Finance en Control

1. Administratie en rapportage
Een goede en betrouwbare boekhouding is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Wij kunnen u helpen met het opzetten en optimaliseren van de financiële administratie. Daarnaast adviseren wij u op het gebied van opstellen jaarrekening, inrichten balansdossier en begeleiden accountantscontrole.
Ook helpen wij bij het kiezen en implementeren van nieuwe accounting software- en systemen

2. Business control en analyse
Business control gaat onder meer over de planning en control cyclus. Wij helpen u met een goed management control systeem en rapportages inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering.
Wij maken samen met de ondernemer de vertaalslag van strategie naar concrete meetbare (financiële) doelstellingen zodat u met relevante kern prestatie indicatoren (kpi’s) kunt monitoren of uw onderneming nog ‘in control’ is. Daarnaast helpen wij u om de dingen goed en efficiënt te doen maar ook om kritisch te kijken of u de juiste dingen doet.
Bijzondere aandacht verdient project control waarbij Ateron u helpt inzicht te krijgen naar de resultaat- en liquiditeitsontwikkeling per afzonderlijk project.

3. Compliance en wet- en regelgeving
Als bedrijf moet u voldoen aan wettelijke regels, voorschriften en branchegerelateerde certificeringen.
Ateron helpt organisaties met onder meer:

  • ISO 9001
  • Informatiebeveiliging (ISO 27001/2)
  • NEN 4400/1
  • ISAE 3402