Strategie en Financiën

Ateron begeleidt en adviseert bedrijven bij hun strategische beleidsvorming. Een degelijke strategie, lange termijn visie en een effectieve uitvoering zijn onontbeerlijk om de continuïteit te garanderen. Onlosmakelijk onderdeel daarvan is een organisatieonderzoek inclusief een bedrijfsdoorlichting. Mocht de continuïteit op korte termijn in het gedrang komen, dan begeleiden wij bij een (financiële) herstructurering.

Financieel strategische beslissingen worden door ons begeleid.

  • Organisatieonderzoek/bedrijfsdoorlichting
  • Strategievorming en businessplannen
  • Herstructurering en recovery
  • Bedrijfsovername