Managementsystemen en Certificeringen

Bij Managementsystemen & Certificeringen is de dienstverlening gericht op het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen, al dan niet op basis van specifieke normen of keurmerken ten behoeve van certificering.

De aanpak is gericht op het opzetten van parktijkgerichte, transparante en gebruikersvriendelijke managementsystemen. Dus geen bureaucratie, maar wel voldoen aan de gewenste eisen.

Diensten:

 • Kwaliteitsmanagement (ISO 9001, HKZ, INK)
 • Business Continuity Management ISO 22301
 • Veiligheidsmanagement (VCA, HKZ)
 • Risicomanagement (ISO 31000)
 • Milieumanagement (ISO 14001)
 • Energiemanagement (ISO 50001)
 • Duurzaamheidsmanagement (ISO 26000, MVO prestatieladder, CO2-prestatieladder)
 • Servicemanagement (ISO 20000-1)
 • Informatiebeveiliging (ISO 27001)
 • Branchespecifieke keurmerken zoals keurmerk bus, keurmerk taxi, keurmerk beveiliging.
 • Ondersteunende trainingen, zoals interne audit, interne klant